VNPT Khánh Hòa nhiều đợt thi đua chuyên đề được phát động

ảnh: Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ 

Theo đó ngày 27/2/2018 tổ chức phát động đợt thi đua Chào mừng 128 năm ngày sinh nhật Bác với nội dung “Tìm kiếm khách hàng thuê hạ tầng kết nối website doanh nghiệp qua hệ thống VNPT wifi” từ ngày 01/3 đến ngày 19/5/2018 (79 ngày) ; ngày 13/3 phát động đợt thi đua “Rút ngắn thời gian lắp đặt thuê bao” từ ngày 15/3/2018 đến ngày 30/4/2018 (45 ngày) mục tiêu lắp đặt được từ 3.500 thuê bao băng rộng cố định trở lên với tiêu chí thời gian lắp đặt trong vòng 24h từ thời điểm Trung tâm Kinh doanh VNPT Khánh Hòa xác nhận Hợp đồng – In Hợp đồng đến thời điểm nghiệm thu hoàn công trên chương trình CSS/VISA/Portal MyTV. Song song với phong trào thi đua thi đua “Rút ngắn thời gian lắp đặt thuê bao” Viễn thông Khánh Hòa phát động, ngày 04/4/2018 Trung tâm Kinh doanh VNPT phát động phong trào thi đua “Vì sự hài lòng của khách hàng VNPT” với mục tiêu từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2018 (30 ngày) phát triển mới hơn 4.000 thuê bao băng rộng cố định và MyTV.

Thực hiện văn bản số 95/CĐVNPT ngày 22/3/2018 của Công đoàn VNPT về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” năm 2018, ngày 04/4/2018 Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa đã phát động đợt thi đua “Sáng tạo, đổi mới và hiệu quả” từ ngày 01/4 đến ngày 31/12/2018. Sơ kết đợt thi đua vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành (15/8/1930-15/8/2018) và 73 năm ngày Quốc khánh mùng 02/9”; Tổng kết đợt thi đua vào dịp cuối năm.

Có thể nói, bên cạnh phong trào thi đua ra quân đầu năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD Tập đoàn giao. Các đợt thi đua chuyên đề được phát động sẽ tập hợp thu hút đông đảo người lao động; động viên mọi người tự nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, hiệu quả công tác, trong khoảng thời gian nhất định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chính sách, kế hoạch Viễn thông Khánh Hòa đề ra./.

Văn Thìn