01 tập thể và 02 cá nhân thuộc VNPT địa bàn Khánh Hòa được UBND tỉnh tôn vinh

ảnh: Đ/c Mai Thế Tuyên - Giám đốc TTVT Cam Ranh (thứ 7 từ phải qua) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi được truyền đi như một lời hịch thúc giục mọi người dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước

Tại buổi lễ, Trung tâm Viễn thông Cam Ranh; 02 cá nhân là ông Mai Thế Tuyên, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Cam Ranh và ông Đoàn Văn Hoàng Phong, chuyên viên phòng Điều hành nghiệp vụ, TTKD VNPT Khánh Hòa là 1 trong 50 tập thể và 56 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa được biểu dương, tôn vinh tại buổi lễ.

Văn Thìn