Nhắn tin chung tay vì người nghèo

Ngày 27/9/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 3275/BTTTTKHTC về việc vận động nhắn tin “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018. Đợt vận động do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tổ chức nhằm vận động các tổ chức, cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và viết tiếp truyền thống nghĩa tình của người VNPT, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo với Lãnh đạo chuyên môn, phổ biến và vận động CBCNV, đoàn viên tham gia nhắn tin ủng hộ.

1. Thời gian: từ 00h00 ngày 01/10/2018 đến 24h00 ngày 31/12/2018 2.

Cách thức ủng hộ: soạn tin: VNN gửi 1409 (Điện thoại hỗ trợ: 19001530, website: 1400.vn) Mỗi cá nhân nhắn tin là đã đóng góp 20.000 đồng vì người nghèo, không giới hạn số lượng tin nhắn của mỗi cá nhân. 

Đề nghị các Công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai . 

Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa