Hỗ trợ khách hàng Đóng
     
Danh bạ VNPT Khánh Hoà
chi tiết cước
Đăng ký dịch vụ
    Đóng

     
    Đóng

     
  Mobile Internet Đóng
BẢNG CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE INTERNET


BẢNG CƯỚC SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-VNP-KD ngày 09/10/2009 của Công ty Dịch vụ Viễn thông)

1. Mô tả dịch vụ:

      Mobile Internet là dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp từ máy điện thoại di động thông qua các công nghệ truyền dữ liệu GPRS/EDGE/3G của VinaPhone.

2. Bảng cước dịch vụ Mobile Internet:

STT

Loại

Yêu cầu đăng ký

Tên gói

Lưu lượng miễn phí bao gồm trong gói

Mức cước (đã có VAT)

Cước thuê bao gói
và hạn sử dụng

Cước data vượt gói

1

Gói mặc định

Sử dụng được ngay sau kích hoạt dich vụ

M0

-

-

  50 đ/10Kb

2

Gói đăng ký

Đăng ký gói

M10

10 Mb

10.000 đồng/30 ngày

15 đ/10Kb

M25

35 Mb

25.000 đồng/30 ngày

15 đ/10Kb

M50

100 Mb

50.000 đồng/30 ngày

10 đ/10Kb

U1

Không giới hạn

12.000 đồng/1 ngày

-

U7

Không giới hạn

80.000 đồng/7 ngày

-

U30

Không giới hạn

300.000 đồng/30 ngày

-

Ghi chú:

- Các gói cước nêu trên được cung cấp cho toàn bộ thuê bao trả sau và trả trước đang hoạt động trên mạng VinaPhone.

- Cước sử dụng được tính trên tổng dung lượng download và upload. Đơn vị tính cước tối thiểu là 10 Kb (mười kylobytes), phần lẻ chưa đến 10 Kb được tính tròn thành 10 Kb.

- Các gói cước M25, M50 được điều chỉnh từ gói GPRS1, GPRS2 tương ứng hiện đang cung cấp trên mạng VinaPhone. Trong trường hợp khách hàng đang đăng ký sử dụng các gói cước GPRS1, GPRS2 sẽ được tự động chuyển sang gói M25, M50 tương tứng. Đối với khách hàng đang sử dụng gói cước GPRS3, hệ thống sẽ nhắn tin thông báo ngừng cung cấp gói và mời đăng ký gói cước U30. VinaPhone sẽ ngừng cung cấp gói GPRS3 từ ngày 12/10/2009.

- Các gói cước có hiệu lực ngay sau khi khách hàng đăng ký thành công.

- Dung lượng miễn phí bao gồm trong gói cước chỉ có hiệu lực sử dụng trong khoảng thời gian có hiệu lực của gói cước, không được cộng dồn (chuyển) sang các chu kỳ tiếp theo.

3. Các quy định khác:

    a. Trong quá trình sử dụng gói cước nếu tài khoản di động trả trước của khách hàng bị khóa 1 chiều, 2 chiều trước thì khách hàng không tiếp tục được sử dụng gói và thời hạn sử dụng gói vẫn tiếp tục được tính. Khi tài khỏan của khách hàng được mở trở lại và gói đăng ký còn thời hạn sử dụng thì khách hàng được tiếp tục sử dụng gói.

    b. Trường hợp thuê bao trả sau chuyển sang thuê bao trả trước và ngược lại, nếu khách hàng đang sử dụng gói cước Mobile Internet thì gói cước sẽ bị hủy và khách hàng không được hoàn tiền cước thuê bao gói. Nếu muốn tiếp tục sử dụng gói cước thì khách hàng phải đăng ký lại.

    c. Trường hợp chuyển đổi giữa các loại thuê bao trả trước, khách hàng vẫn tiếp tục được sử dụng gói Mobile Internet đã đăng ký.

    d. Đối với trường hợp thuê bao trả sau bị khóa 1 chiều, 2 chiều do nợ đọng cước: dịch vụ sẽ tạm dừng cung cấp. Sau khi khách hàng nộp tiền, dịch vụ sẽ được tự động cung cấp lại cho khách hàng:

         + Trường hợp thời điểm nộp tiền của khách hàng trước thời điểm hết hạn gói: khách hàng được tiếp tục sử dụng gói cho đến khi hết hạn.

         + Trường hợp thời điểm nộp tiền của khách hàng sau thời điểm hết hạn gói: hệ thống sẽ tự động gia hạn gói theo kỳ cước của ngày nộp tiền cước (nếu khách hàng không có yêu cầu hủy đăng ký gói).

    e. Đối với trường hợp thuê bao trả sau khóa 1 chiều, 2 chiều do khách hàng yêu cầu khi  đang sử dụng gói cước, dịch vụ sẽ tạm dừng cung cấp và khách hàng vẫn phải trả cước thuê bao (và cước data) phát sinh. Hết thời hạn tạm khóa thuê bao, dịch vụ sẽ được tự động cung cấp lại cho khách hàng (tiếp tục sử dụng gói nếu trong thời hạn gói hoặc hệ thống tự động gia hạn gói) nếu khách hàng không có yêu cầu hủy đăng ký gói.