Hỗ trợ khách hàng Đóng
     
chi tiết cước
Đăng ký dịch vụ
Danh bạ VNPT Khánh Hoà
    Đóng

     
    Đóng

     
  ezCom Đóng
Cước ezCom

Cước phí

- Để đăng ký mới hay chuyển đổi sang các gói cước EZ khác, quý khách soạn tin DK [Tên gói cước] gửi 888 (miễn phí tin nhắn).

- Ví dụ: để đăng ký gói cước EZ120, Quý khách soạn tin DK EZ120 gửi 888.

- Phương thức tính cước: 50KB + 50KB. Đơn vị tính cước tối thiểu: 50 KB, phần lẻ < 50 kB được tính tròn thành 50 KB.

Tên gói

Cước TB (đồng/30 ngày)

Dung lượng miễn phí 

Cước vượt gói

Gói mặc định

EZ0

0

0

200đ/MB

Gói giới hạn lưu lượng miễn phí

EZ50

50.000

500 MB

200đ/MB

EZ120

120.000

1,5 GB

Gói không giới hạn lưu lượng, có tính năng hạ băng thông

MAX

70.000

Dung lượng miễn phí là 600MB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

MAX100

100.000

Dung lượng miễn phí là 1,2GB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

MAX200

200.000

Dung lượng miễn phí là 3GB. Cước vượt gói là 0đ/MB ở tốc độ truy cập sẽ là 32Kb/s.

 

- Mua thêm lưu lượng tốc độ cao (chỉ đăng ký cùng gói MAX / MAX100 / MAX200)

Stt Tên gói cước Cước thuê bao Lưu lượng miễn phí/lưu lượng tốc độ cao Cước vượt gói
1 X19 19.000VNĐ/LẦN 350MB - Không có cước vượt gói
- Cần đăng ký lại khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao
2 X29 29.000VNĐ/LẦN 550MB