Hỗ trợ khách hàng
  
Danh bạ VNPT Khánh Hoà
chi tiết cước
Đăng ký dịch vụ
    Đóng

     
    Đóng

     
  Cước trả trước VinaXtra Đóng
Cước trả trước VinaXtra

Cước phí

- Để hòa mạng trả sau, khách hàng cần trả phí 60.000 đồng (đã bao gồm VAT), trong đó:

+ Giá bộ hòa mạng là: 25.000 đồng

+ Cước hòa mạng: 35.000 đồng

- Phí duy trì thuê bao hàng tháng: 49.000 đồng/tháng.

- Bảng cước áp dụng từ ngày 10/8/2010. Cước thông tin đã bao gồm VAT.

Loại cước

Mức cước

Cước gọi nội mạng trong nước

880 đồng/phút (88 đồng/06 giây đầu, 14,66 đồng/1 giây tiếp theo

Cước gọi liên mạng trong nước

980 đồng/phút (98 đồng/06giây đầu, 16,33 đồng/1 giây tiếp theo)

Cước gọi quốc tế giá rẻ IDD1714

 Xem tại đây

Cước gọi quốc tế trực tiếp

 Xem tại đây

Cước nhắn tin nội mạng trong nước

290 đồng/bản tin

Cước nhắn tin liên mạng trong nước

350 đồng/bản tin

Cước nhắn tin quốc tế

2.500đ/bản tin

Cước gọi vào thuê bao VSAT (1’+1’)

VSAT thuê bao: 1.200 đồng/phút

VSAT bưu điện: áp dụng cước  nội mạng VinaPhone, VNPT hiện hành

Truy cập Internet gián tiếp (1268, 1269 và 1260)

Cước trong nước + cước truy cập Internet

Gọi dịch vụ 1080/1088/hộp thư thông tin

Cước dịch vụ 108x

Gọi các số đặc biệt

116,117,600, 9194, 942/943 (Voicemail): Tính cước gọi trong nước hiện hành

113,114,115, 119, 18001091: Miễn phí

- Nguyên tắc làm tròn: Tổng cước khách hàng phải trả hàng tháng trên hoá đơn cước (đã bao gồm VAT) được làm tròn trên nguyên tắc: phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 50 đồng được làm tròn thành 100 đồng, phần lẻ nhỏ hơn 50 đồng được làm tròn xuống 0 đồng.