Hỗ trợ khách hàng
  
Đăng ký dịch vụ
Danh bạ VNPT Khánh Hoà
chi tiết cước

Thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống máy tính và mạng thông tin

 Thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống máy tính và mạng thông tin:
Hiện nay, mạng máy tính đáp ứng tối ưu nhu cầu trao đổi thông tin, mở rộng chi nhánh làm việc, phục vụ sản xuất, quản lý của doanh nghiệp. Trung tâm Tin học - CenIT cung cấp các giải pháp và thực hiện thiết kế, cài đặt các hệ thống mạng LAN, WAN, truyền số liệu. Dịch vụ bảo trì các hệ thống máy tính và mạng thông tin đảm bảo cho hệ thống của bạn luôn thông suốt, hoạt động liên tục, tiết kiệm chí phí đầu tư chuyên gia công nghệ thông tin.

 
  Thông tin khuyến mãi

  Liên kết web
Đường dây nóng 18001260
Tổng đài bán hàng, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng 800126
Trung Tâm Kinh Doanh
Trung Tâm CNTT (CenIT)
Tập đoàn VNPT
Văn hóa VNPT
Công đoàn BĐVN
Bộ Thông tin và truyền thông
Mạng VinaPhone
1080 Khánh Hòa
MegaVNN Plus