ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
Thông báo: Nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, VNPT thông báo: Kể từ 01/5/2022, Mã thanh toán cước dịch vụ viễn thông (MTT) của Quý khách sẽ thay đổi (Chỉ áp dụng với các MTT không có ký tự KHA). Ví dụ MTT cũ 772564 sang MTT mới KHA-772564. Thông tin về các dịch vụ Quý khách đang sử dụng vẫn giữ nguyên. Chi tiết LH 18001166 (miễn cước).