VinaPhone bất ngờ "ghi điểm" về chất lượng !

Theo công bố của Cục Quản lý Chất lượng CNTT - TT, cho thấy kết quả đo kiểm chất lượng mạng VinaPhone tại Đà Nẵng cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chất lượng phục vụ của VinaPhone đều vượt xa các tiêu chuẩn của Ngành. Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng về độ thông toàn mạng như tỷ lệ cuộc gọi được thiết lập thành công lên đến 99,63% (trong khi tiêu chuẩn ngành cho phép là ≥92%), tỷ lệ cuộc gọi rơi chỉ có 0,47% (tiêu chuẩn ngành cho phép là ≤5%), chất lượng thoại đạt đến 3,52 điểm (tiêu chuẩn ngành trung bình ≥3 điểm).