VNPT Khánh Hòa khai trương Trung Tâm Giao Dịch Viễn Thông – Tin Học

Trung Tâm Giao Dịch Viễn Thông – Tin Học đặt tại số 4 Lê Lợi TP Nha Trang, Trung tâm có nhiệm vụ: