VDC miễn phí dịch vụ học trực tuyến

    Trang web http://hocmai.infogate.vn cung cấp các bài giảng điện tử, các bài thi với ngân hàng đề thi trên 130.000 câu hỏi, các bài kiểm tra trắc nghiệm theo chương trình giáo dục dành cho cấp học THPT, THCS và luyện thi tốt nghiệp THPT, luyện thi Đại học - Cao đẳng. Còn trang web http://bea.infogate.vn cung cấp cho người sử dụng dịch vụ đào tạo và luyện thi tiếng Anh chuyên ngành trực tuyến.