Viễn Thông Hòa Bình: Tăng gấp 3 lần vùng phủ sóng thông tin di động Vinaphone

Đặc biệt tối ngày 10/5/2009 tại Cung văn hóa thành phố Hòa Bình, Vinaphone phối hợp với Viễn Thông Hòa Bình tổ chức Lễ công bố tăng gấp 3 lần phủ sóng thông tin di động Vinaphone, hiện Viễn thông Hòa Bình đã đưa vào sử dụng hơn 100 trạm BTS trên địa bàn tỉnh.