VNPT 6 tháng đầu năm 2009: Bước chuyển mình mới với những kết quả khả quan

       Doanh thu phát sinh của toàn Tập đoàn đạt trên 41%, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phát sinh của VNPT đạt 40,96% kế hoạch, tăng 19,7% so với cùng kỳ; doanh thu phát sinh của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) đạt 43,51% kế hoạch, tăng 20,82% so với cùng kỳ. Thuê bao điện thoại thực tăng đạt 9.065.000 thuê bao, bằng 46,85% kế hoạch, tăng 24,93% so với cùng kỳ. Thuê bao băng rộng MegaVNN thực tăng đạt 363.000 thuê bao, tăng 43,27% so với cùng kỳ. Theo Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT), tính đến hết tháng 6, thị phần dịch vụ Internet của VNPT đạt 74,84%; thị phần dịch vụ di động của VNPT 58,4%.