VNPT là nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên tại Việt Nam

    Với việc nhận được giấy phép ngày hôm nay, VNPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng đầu tiên tại Việt Nam.  Theo Giấy phép này, VNPT được cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.