Khôi phục mật khẩu

Để đảm bảo an toàn và bí mật về thông tin chi tiết cước, chức năng "quên mật khẩu" chỉ dành cho các tài khoản đã đăng ký địa chỉ email. Nếu Quý khách hàng chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ với các điểm giao dịch của VNPT Khánh Hòa gần nhất để được hỗ trợ thay đổi mật khẩu
 
Email*
Số máy đại diện*
Mã xác thực*